Het voormalige vliegveld Ubbena

Algemeen Handelsblad, 14 maart 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Algemeen Handelsblad, 14 maart 1911

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

Vliegen.

Onze landgenoot S. Koning te Juvisy. Naar wij vernemen zal de heer S. Koning, die zich to Juvisy oefent, binnen kort in net bezit zijn van het nieuw vliegbrevet.

In tegenwoordigheid van een commissaris der „Aéro-Club de France" en den directeur van het Aerodrome, vloog hij 27 K.M. (9 baanronden) met drie landingen en voldeed hierdoor aan de eischen van het oude brevet. De machine bevond zich op een hoogte van 50 M. (de vereischte hoogte van het nieuwe brevet). Koning oefent zich nu in het vliegen van de 8 (de veelbesproken bepaling van het nieuwe brevet). Hoewel het vliegveld te Juvisy niet zeer groot is, gelukte dit zeer wel, zoodat hij wel spoedig he brevet zal behalen.

De aviateur is van plant in het begin of midden van April in ons land terug te keeren, ten einde niet zijn „Goupy"-biplan vliegdemontraties te houden.


Algemeen Handelsblad, 14 maart 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning, Émile Ladougne.

  Laatst bijgewerkt op: 24 april 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.