Het voormalige vliegveld Ubbena

Hangar 1

 

Op het vliegveld Ubbena hebben drie houten gebouwen gestaan, de "ververschingstent" - een café-restaurant - en twee hangars die dienden als werkplaats en als stalling voor de vliegtuigen. Een derde hangar waar sprake van is geweest, is uiteindelijk niet gebouwd.

 

Hangar 1

Afmetingen: 16 meter breed en 12 meter diep, 4,80 meter hoog onder de spanten.

Kadasternummer: L712.

Bouwdatum: 14 juni 1911.

Sloopdatum: februari 1912.

Aanvraag bouwvergunning:

Aan Burgemeester & Wethouders de gemeente Vries.

Ondergeteekende vraagt door dezen schriftelijke vergunning tot het mogen bouwen van een hangar. Het gebouw zal worden opgericht op een perceel heide kadastraal bekend onder sectie L. no. 712 gelegen a/d zandweg van de behuizing van v/d Ploeg naar Zeijen.

Het gebouw wordt groot 12,0 x 16,0 M. hoog onderkant spant 4,80 M. Het zal geheel van hout worden opgetrokken en met asphalt worden bedekt.

Vries, 15 mei 1911        't Werk doende: HJ Zondag.

Het genoemde zandpad is de voormalige Stroetenweg.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 16 december 2021.

Hangar 1

  Pagina terug   Foto's   Alle gebouwenFoto's