De Zuid-Willemsvaart, 8 mei 1912

VLIEGEN TE UDEN.

De maatschappij „Aviator" te 's-Bosch, heeft een contract gesloten tot het geven van vliegdemonstraties te Uden op Hemelvaartdag. De aviateur H. Convert bevindt zich voor dat doel weder in ons land en vertoefde Zaterdag te 's-Bosch.

Zijne machine zal dezer dagen uit Parijs te Uden arriveeren.


De Zuid-Willemsvaart, 8 mei 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 11 mei 1912

Drentsche Sportvereniging.

Vliegdemonstraties te Assen,

op 25, 26 en 27 Mei 1912,

door den heer CONVERT,

Aviateur der Veghelsche Vliegdemonstratie.


Nieuwsblad van het Noorden, 11 mei 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 13 mei 1912

Vliegen te Uden.

Te Uden zullen, zooals reeds in 't kort gemeld, door den aviateur H. Convert, vanwege de Maatschappij „Aviator" te 's-Bosch vliegdemonstraties worden gegeven op Donderdag 16 Mei (Hemelvaartdag) Zondag 19 en Maandag 20 Mei. Als passagier zal vermoedelijk meevliegen de heer H. Willaert, leerling-aviateur uit Boxtel.

Het vliegterrein is gelegen ongeveer 20 minuten van de Kom der gemeente Uden en 1 minuut van den kunstweg Uden-Zeeland. Voor de noodige afwisseling zal door het comité zorg worden gedragen.

Het comité bestaat uit de heeren...

[...]


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 13 mei 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1912

Vliegen.

[...]

Zooals uit een advertentie in dit nummer bleek, zullen in Assen gedurende de Pinksterdagen vliegdemonstraties worden gehouden op het terrein der Drentsche Sportvereeniging. Deze vereeniging heeft daartoe een contract aangegaan met den heer Convert, aviateur der Veghelsche vliegdemonstratie. Naar we vernemen heeft de heer Convert het zeer ver in de vliegkunst gebracht en getoond een stout vlieger te zijn. Op de Molenheide bij Breda en boven Veghel heeft hij meerdere prachtvluchten gedaan, waarbij hij op eene hoogte van 200 á 300 M. soms drie kwartier in de lucht bleef. Wil het weer meewerken, dan zullen zeker heel wat menschen Assen op de lijst van hun Pinkster-uitstapjes plaatsen om van meer nabij van deze belangwekkende sport-uiting getuige te zijn.


Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwe Venlosche courant, 15 mei 1912

16 - 19 en 20 Mei worden er te Uden groote vliegdemonstraties gehouden door den aviateur H. Convert uit Parijs en H. Willaert leerling met een 70 paardenkracht vliegtoestel Bleriot met 6 cylinder Azani.


Nieuwe Venlosche courant, 15 mei 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer