Nieuwsblad van het Noorden, 6 oktober 1911

SPORT.

Vliegen.

Van het vliegveld te Zeijen bij Vries schrijft men ons: Wegens het regenachtige weer wordt er hier in de laatste dagen in den eigenlijken zin van 't woord niet gevlogen, maar toch houden de gebr. van Dijk en Paanakker geregeld bij eenigszins goed weer - zoo ook tusschen de buien in - hunne oefeningen met hun machine. Ze schieten hard op. 't Is een lust hen de 8-vorm op het terrein te zien uitvoeren. Soms maken ze een klein luchtsprongetje, wat hen goed afgaat. De heeren hebben dan ook het plan met een paar dagen een tochtje door de lucht te doen. Ook zijn zij voornemens er een tweede machine bij te koopen.

Reinders verbetert nog steeds de „Veendam I", door schaatsen en de daarmee verbonden houten aan te brengen, wat zeker de stabiliteit verhoogt. De motor is ook geprobeerd: hij slaat goed aan en werkt geregeld.

Naar men ons verzekert, komt binnenkort hier een dame leerling-aviatrice, mej. Buscal, die reeds geoefend heeft te Gilze-Rijen, met hare vliegmachine, een Blériot, door den Hollander van den Burgh gemaakt, om zich verder te bekwamen in de hooge vliegkunst. Hare machine is op dit oogenblik te Rozendaal.

De aviateur Mulder, die te Den Haag - Duindigt - is gevallen en gewond, is volgens ontvangen bericht spoedig weer hersteld en komt hier dan weer.

Ook de Goupy-biplan van Sieb Koning, welke in den jongstleden storm door de omvergewaaide hangar is verbrijzeld, is naar, Parijs gezonden en wordt na de reparatie ook weder in de hangar gestald.

De vermelde "mej. Buscal" is hoogstwaarschijnlijk Annie Pascal van de Rue de Rivoli in Parijs. Echter volgens de Arnhemsche courant en het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari 1912 is "Madlle. Annie Pascal" wegens oplichting door de Amsterdamse recherche aangehouden. Ze was geen Française, maar de bij de politie bekende Nederlandse Annie Geertruida Helder (geb. 21 oktober 1873 in de Noord-Hollandse gemeente Hensbroek).


Nieuwsblad van het Noorden, 6 oktober 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwe Veendammer courant, 7 oktober 1911

Vliegen.

Er zal zich op het vliegveld te Zeijen nu ook een dame komen oefenen, n.l. mejuffrouw Buscal. De heer Reinders is nog steeds bezig de Veendam I te verbeteren en versterken.

De vermelde "mejuffrouw Buscal" is hoogstwaarschijnlijk Annie Pascal van de Rue de Rivoli in Parijs. Echter volgens de Arnhemsche courant en het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari 1912 is "Madlle. Annie Pascal" wegens oplichting door de Amsterdamse recherche aangehouden. Ze was geen Française, maar de bij de politie bekende Nederlandse Annie Geertruida Helder (geb. 21 oktober 1873 in de Noord-Hollandse gemeente Hensbroek).


Nieuwe Veendammer courant, 7 oktober 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Het vaderland, 7 oktober 1911

LUCHTVAART.

Het vliegv. te Zeijen bij Vries.

Uit Vries meldt men aan de Prov. Gr. Ct.:

Naar men ons meedeelde, komt ook een dame, mej. Buscal, leerling-aviatrice, weldra hier zich verder oefenen op het vliegveld. Haar machine, een Bleriot-type, staat thans te Rozendaal. Mej. Buscal heeft zich reeds te Gilze-Reijen (Nd.-Brab.) aan deze sport gewijd en, naar men zegt, daar ook een keer gevlogen.

De gebr. v. Dijk en Paanakker denken er ernstig over een tweede machine er bij te koopen, om wat vlugger klaar te komen. De jongelui gaan flink vooruit, en oefenen zich dagelijks, De 8-vorm wordt op het terrein reeds goed uitgevoerd. Hun machine - een Antoinette-type - is door zijn breeden grondslag daar zeer geschikt voor. Ze hebben het plan met een paar dagen eens door de lucht te toeren. Reinders verbetert en versterkt nog steeds de „Veendam I’’. De instructeur Mulder is bijna weer genezen, en zal dan hier terugkeeren, evenals Sieb Koning, zoodra zijn machine de Goupy-tweedekker uit Parijs gerepareerd is teruggekomen.

De vermelde "mej. Buscal" is hoogstwaarschijnlijk Annie Pascal van de Rue de Rivoli in Parijs. Echter volgens de Arnhemsche courant en het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari 1912 is "Madlle. Annie Pascal" wegens oplichting door de Amsterdamse recherche aangehouden. Ze was geen Française, maar de bij de politie bekende Nederlandse Annie Geertruida Helder (geb. 21 oktober 1873 in de Noord-Hollandse gemeente Hensbroek).


Het vaderland, 7 oktober 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 10 oktober 1911

SPORT.

Vliegen.

Naar verluidt is reeds thans gecontracteerd met den vliegenier Sieb Koning en de leerling vliegenierster mej. Pascal, om in Juli van het volgend jaar vliegdemonstraties te houden op het terrein van de Haagsche IJsclub.

De toestand van Mulder, die nog steeds in het Roode Kruis verpleegd wordt na zijn val op Duindigt met de Helpman I, die daarbij totaal vernield werd, is nog niet geheel naar wensch. De vliegenier heeft nog last van duizeligheid en schijnt in zijn val een rib gekneusd te hebben, terwijl tevens op die plaats een bloeduitstorting heeft plaats gehad.

De vermelde "mejuffrouw Pascal" is hoogstwaarschijnlijk Annie Pascal van de Rue de Rivoli in Parijs. Echter volgens de Arnhemsche courant en het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari 1912 is "Madlle. Annie Pascal" wegens oplichting door de Amsterdamse recherche aangehouden. Ze was geen Française, maar de bij de politie bekende Nederlandse Annie Geertruida Helder (geb. 21 oktober 1873 in de Noord-Hollandse gemeente Hensbroek).


Nieuwsblad van het Noorden, 10 oktober 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder, Sieb Koning, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De Maasbode, 19 oktober 1911

SPORT.

Vliegen.

VAN MEEL TE SOESTERBERG.

Da aviateur van Meel maakte gisteren schitterende vluchten. 's Middags omstreeks twee uur vertrok hij met zijn mecanicien. Louis Sterkmans als passagier en bleef 2 1/2 uur met hem rondvliegen. Na schitterende daling vertrok hij een half uur later met den eersten luitenant der artillerie Jozephus Jitta en maakte met hem een vlucht van een half uur, daarna met diens echtgenoote een vlucht van ongeveer een kwartier.


De Maasbode, 19 oktober 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer